می مینور

×

اطلاعیه مهم سال ۹۹

خانه » اطلاعیه ها » اطلاعیه مهم سال ۹۹
زمان انتشار : 642 روز پیش
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی باده‌ی گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه‌ی خاک ما تماشاگه کیست…
حکیم عمر خیام